Endelig kan vi møtes

Kristi himmelfartsdag(torsdag)arrangerer vi sangkveld med Evanglievennene kl. 18.

Vi tar hensyn til smittevernsregler, og har plassert stolene med god avstand! Vi har 50 plasser tilgjengelig, så her er det førstemann til mølla som gjelder!
Søndag er det gudstjeneste kl. 11, hvor Johan Haukvik taler. Også her gjelder reglene om at vi kun har 50 plasser tilgjengelig!

! Er du syk, eller nylig har vært syk må du holde deg hjemme!
! Husk å holde god hygiene ved å sprite hender både inn og ut av lokalet.
! Pass godt på å holde god avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
! Er du i fare sonen så må du vurdere deltagelse på eget ansvar.