IBRA Media

Vi støtter Ibra Media’s arbeid med å nå unådde folkegrupper med evangeliet.
Ibra er en Media-misjons stiftelse som driver et omfattende arbeid:

* Arbeid i 110 land, på ca 100 ulike språk
* Nesten 200 sendetimer daglig
* 100 mill. faste lyttere/seere
* Ca. 6000 lytterbrev daglig
* 250 000 mennesker tar imot Jesus hvert år
* Stort oppfølgingsarbeid

Besøk Ibra Media på nett: http://www.ibra.no/