Småfellesskap

Bø Pinsemenighet ønsker å bygge på to viktige samlinger: Gudstjenesten på søndagene, og småfellesskap i ukedagene. Vi tror kristenlivet først og fremst leves ut i hverdagene. Derfor ønsker vi å legge tilrette for mindre  samlinger, der vi kan dele livet og troen med hverandre, og hvor tettere bånd kan knyttes. Gode relasjoner er med på å skape varme, trygge og rause menigheter der vi kan hente inspirasjon, møte Gud og få gode opplevelser sammen.

Kanskje har du ingen relasjon til Gud, men er nysgjerrig? Kanskje har du tatt et valg og ønsker å vokse og utvikle troen? Kanskje har du kjent Jesus lenge og ønsker å være til inspirasjon, og å bli utfordret?

Da kan et småfellesskap være noe for deg!

Kontaktperson:
Samuel Pedersen
tlf: 990 17 848
e-post: samuelp@online.no