Hvem er vi?

Bø Pinsemenighet er en fri og selvstendig lokal menighet som er en del av pinsebevegelsen i Norge.

Du finner oss i den øvre enden av Bøgata i Bø i Telemark. Vi er den eneste frikirkelige menigheten i bygda. Menigheten ble grunnlagt som egen menighet i 1919, og ble definert som en pinsemenighet fra 1927.

Ledelse og medlemsskap

Alle som er personlig troende og som er døpt med troendes dåp, kan bli medlemmer i Bø Pinsemenighet. Barn registreres som menighetstilhørige.

Vi teller ca. 125 døpte medlemmer og ca. 70 menighetstilhørige.

Et valgt eldsteråd utgjør sammen med pastoren lederskapet i menigheten.
Lederrådet har ansvar for den jevne drift og virksomhet.
Valgte menighetstjenere har et særskilt ansvar for praktiske oppgaver og for omsorgsoppgaver.
Med jevne mellomrom avholdes menighetsmøte.

Møter og samlinger er åpen for alle.

Visjon

Vi vil være:

  • En levende menighet som lever i åpenbaringen av Jesu liv og kraft.
  • En åpen, inkluderende menighet som elsker mangfold.
  • En utadrettet menighet som bringer evangeliet om Jesus til andre.

Verdier

Verdiene våre er nedfelt i visjonen og forklarer og tydeliggjør den:

  • En levende menighet har Jesus i sentrum for all virksomhet og aktivitet.
  • Gjennom Den Hellige Ånd’s nærvær og gaver utrustes menigheten og den enkelte for liv og tjeneste. Vi ønsker at våre virkegrener skal preges av sunn livsutfoldelse, glede, frihet og trygghet.
  • En åpen, inkluderende menighet respekterer og framelsker mangfoldet av personligheter, tjenester og nådegaver.
  • Vi tror at alle mennesker er skapt unike og med gudgitte gaver som kan forløses og vokse gjennom fellesskap, undervisning og fostring.
  • En utadrettet menighet har et overordna fokus på å vinne nye mennesker.
  • Vi vil frimodig forkynne evangeliet, og rekke ut våre hender til mennesker både i vårt nærmiljø og på misjonsfelter rundt om i verden.
  • Vi ønsker å stå sammen med andre kristne, og samarbeide om å fullføre misjonsbefalingen.