Romania

Romania
Vi har en flott gruppe Rumenere i menigheten. Vi har flere fastboende medlemmer og flere sesongarbeidere som samles til gudstjeneste og sosiale sammenkomster i lokalene våre.

Facebooksiden: https://www.facebook.com/Biserica-Creștină-Dynamis-Telemark-755725957820420/?fref=ts

De engasjerer seg i hjemlandet sitt gjennom 2 prosjekter:
1) Pinsemenigheten Betel i byen Adjud driver et arbeid blant de foreldreløse og fattigste barna. Det handler om å kunne gi barna et måltid mat etter skoletid. Når de har spist får de leksehjelp og mulighet til å lære seg et instrument m.m.

2) LOGOS er en nyetablert menighet i Romanias neste største by Iasi (02/15). Leder er pastor Cristi Stan. De har ikke egne lokaler og vi hjelper dem med å betale leie sentralt i byen. Menigheten retter seg mot å vinne unge mennesker for Jesus. Byen har mer enn 55.000 studenter.

Hele menigheten, og andre, er selvsagt velkomne til å støtte opp om dette arbeidet.