Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten kl. 11:00 eller 17.00
– regner vi som hjertet i virksomheten vår. Hver søndag samles vi om Guds ord, lovsang og bønn.

Følg med på annonsering i Bø Blad og på Facebook eller instagram, og på kalenderen på nettsida.

Supersøndager
Eget opplegg  for barna annenhver uke. De gangene det er nattverd så er barna med på det før de går ned med ledere for andakt og aktiviteter. Gudstjenesten fortsetter oppe med tale, sang/musikk og bønn. Barna er selvsagt velkomne til å delta i hele gudstjenesten oppe sammen med de voksne.

Gudstjenester på rumensk
Vi har en større gruppe rumenere i menigheten, Dynamis. De arrangerer egne gudstjenester søndager kl. 11 eller kl. 17 (motsatt av gudstjenestene på norsk) Møtene foregår på rumensk. Noen av samlingene er vi felles om, de tolkes til norsk. Klikk på “Dynamis” for mer informasjon på denne nettsida.
Følg med på facebook, Biserica Crestina Dynamis-Telemark
Kontaktperson: Cornelia Musteata, tlf. ‭46215407‬

Bønnesamlinger
-vi tror at bønn er viktig i et menneskeliv og i menighetslivet fordi vi tror at Gud hører bønn, og svarer på bønn. Bønn er en naturlig del av alt fellesskap. Vi har faste bønn og lovsangsmøter torsdager kl.19.

Legg igjen en kommentar