Ukraina

Gjennom flere år har vi hatt god kontakt med menigheten “Christian Hope Church” i Kiev. Det er en menighet som driver et omfattende arbeid både med menighetsbygging, planting av nye menigheter, sosialt arbeid blant gatebarn, eldre, rusmisbrukere og andre.

Flere fra vår menighet har vært på besøk i Kiev, og vi har hatt flere besøk derfra.