Trosopplæring

Til deg som har ansvar for for barn

Når du velger å ta barnet ditt med til menigheten gir du barnet kunnskap om og kjennskap til troen på Gud, -og til Jesus som vår frelser.

Hjemmet er det viktigste stedet for modellering av tro. Som menighet ønsker vi å være en støtte og medvandrere for familien slik at den kan utrustes til å gi barna de beste rammer for å utvikle en levende og slitesterk tro som varer hele livet.

Som menighet har vi flere verdifulle møtepunkt. Vi vil legge til rette for utvikling av gode relasjoner og hjelpe barnet og familien til å utvikle gode vaner som gjør troen til en naturlig del av hverdagen,-også mellom møtepunktene i menigheten. En tro som kan gi et fast holdepunkt gjennom et liv som vi vet vil være i stadig forandring gjennom gode og tunge dager.

Velkommen til å være en del av vårt fellesskap enten du er medlem eller ikke.
Og vil du være en medarbeider i vårt barne- og/eller ungdomsarbeid så er du mer enn velkommen til det.

Leder for barne- og ungdomsutvalget:
Ruth Haugland,
tlf: 918 10 157
e-post: chiquilata@hotmail.com