Tverrkirkelig samarbeid

I Bø har vi tre registrerte kirkesamfunn, Bø Normisjon, Bø Kyrkjelyd og Bø Pinsemenighet.
Vi samarbeider oss i mellom på flere områder.
Vi er inneforstått med våre ulike ståsteder teologisk, men velger å fokusere på det vi har felles,- troen på Gud, og Jesus som vår frelser. Det vil vi sammen løfte frem på ulike måter og kunne bety en forskjell for ulike mennesker i bygda vår.

Samarbeidsarenaer pr. i dag:
Fellesmøter 3 pr.år, høst, vinter og vår.
Andakter på Bø sjukeheim, 1 gang i uka.
Barnas Jubeldøgn på høsten.

Juletrefest med Normisjon

Kontaktperson for bø Pinsemenighet:
Dennis Da Silva
tlf: 41347671
e-post: dennisdasilva@hotmail.com