Tverrkirkelig samarbeid

I Bø har vi tre registrerte kirkesamfunn, Bø Normisjon, Bø Kyrkjelyd og Bø Pinsemenighet.
Vi samarbeider oss i mellom på flere områder.
Vi er inneforstått med våre ulike ståsteder teologisk, men velger å fokusere på det vi har felles,- troen på Gud, og Jesus som vår frelser. Det vil vi sammen løfte frem på ulike måter og kunne bety en forskjell for ulike mennesker i bygda vår.

Samarbeidsarenaer pr. i dag:
Fellesmøter 3 pr.år, høst, vinter og vår.
Andakter på Bø sjukeheim, 1 gang i uka.
24 hour festival på våren. Her samarbeider vi også med menighetene i Nome, Sauherad og Seljord.
Barnas Jubeldøgn på høsten.
HalloVenn 31.10, tverrkirkelig samarbeid som også inkluderer andre lag og organisasjoner.
Påskeverksted, lørdagen i palmehelga, Normisjon og Bø Pinsemenighet.
Formiddagstreff. Normisjon og Bø Pinsemenighet arrangerer en gang annenhver måned.

Kontaktperson for bø Pinsemenighet:
Samuel Pedersen
tlf: 990 17 848
e-post: samuelp@online.no