Omsorgs- og besøkstjeneste

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet. Vi ønsker derfor å strekke ut en hånd om du trenger/ønsker besøk, en samtale eller skyss til samlingene våre.

Kunne du tenke deg å være en del av denne gruppa,-være en som drar på besøk for å slå av en prat. Og/eller kunne ta på deg å hente og bringe noen til og fra samlinger i menigheten så er du hjertelig velkommen til det.
Kontaktperson:
Else Midtbø
tlf: 906 07 527
e-post: else.midtbo@gmail.com