Misjon

Vi i Bø Pinsemenighet ønsker å ha et aktivt engasjement i å bidra til at evangeliet om Jesus Kristus blir spredt utover hele verden. Derfor har vi engasjert oss i misjonsvirksomhet på forskjellige måter.

Her er våre satsingsområder på ytre misjon:

De siste satsningsområdene våre er:

Romania
Vi har en flott gruppe Rumenere i menigheten. Vi har flere fastboende medlemmer og flere sesongarbeidere som samles til gudstjeneste og sosiale sammenkomster i lokalene våre.

De engasjerer seg i hjemlandet sitt gjennom 2 prosjekter:
1) Pinsemenigheten Betel i byen Adjud driver et arbeid blant de foreldreløse og fattigste barna. Det handler om å kunne gi barna et måltid mat etter skoletid. Når de har spist får de leksehjelp og mulighet til å lære seg et instrument m.m.

2) LOGOS er en nyetablert menighet i Romanias neste største by Iasi (02/15). Leder er pastor Cristi Stan. De har ikke egne lokaler og vi hjelper dem med å betale leie sentralt i byen. Menigheten retter seg mot å vinne unge mennesker for Jesus. Byen har mer enn 55.000 studenter.

Hele menigheten, og andre, er selvsagt velkomne til å støtte opp om dette arbeidet.

Landutvalget for Argentina
Samuel Pedersen er leder av menighetens misjonsutvalg. Han er selv født og oppvokst i Argentina der foreldrene var misjonærer. Ikke rart at hjertet hans banker ekstra både for misjon og Argentina. Han er valgt som leder av Landutvalget for Argentina. 

Linker:
De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon: http://www.pym.no/

Kontaktperson:
Samuel Pedersen
tlf: 990 17 848
e-post: samuelp@online.no