Kongo

Kongo er vårt eldste misjonsfelt.

Anne og Torstein Åsen var våre misjonærer der. Etter deres bortgang har vi fortsatt med å støtte innfødte evangelister og bibelskolearbeidet i Kindu.

“Celpa”, Norske Pinsevenners søsterkirke har over 300 000 medlemmer og vokser stadig.

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon: http://www.pym.no/