Connect- Ungdomsarbeid

 

Det er et tilbud til alle ungdommer i bygda, hvor vi ønsker å skape ett trygt sted å være. Et sted hvor ungdom kan skape relasjoner. Ett sted hvor de kan møte voksne som har tid til å lytte og være der for dem.

Ungdomsmøter

På møtene blir vi kjent med Jesus som vår frelser og venn.

Det er fokus på lovsang, bønn, Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse.
Vi ønsker og å skape rom for å stille spørsmål, reflektere, samtale og be sammen.

Mat og aktiviteter.

Facebook: Connect – Bø Pinsemenighet

Kontaktperson for ungdomsmøtene er:

Dennis Da Silva Tlf: ‭413 47 671‬, e-post: dennisdasilva@hotmail.com

Ruth Haugland, tlf: 918 10 157, e-post: chiquilata@hotmail.com