Tentro


logo

 Tentro i Bø Pinsemenighet
– Frikirkelig konfir
masjon

 • Et alternativ til kirkelig og borgerlig konfirmasjon.
 • Det kreves ikke at du er medlem i Bø Pinsemenighet, er døpt, eller kaller deg kristen.
 • Faste samlinger med opp-start i september.
 • Avslutning med høytidsmøte i april/mai.

Tro

 • Tro er et av de mest grunnleggende spørsmål i alle menneskers liv.
 • Hvor står du?
 • Vi vil lytte til dine spørsmål og tanker, og gå sammen med deg et lite stykke.

Bibelundervisning

 • Vi tilbyr bibelundervisning gjennom ulike undervisningsopplegg som f.eks: bibelstudier, samtale, drama, video, gruppearbeid mm.
 • Utdeling av bibler på hjertesøndag i oppstarten av kurset.

Sosialt fellesskap

 • Samlingene er uformelle og sosiale.
 • Vi reiser på turer og finner på ting sammen.
 • Stor weekend med Tentro-grupper fra hele Telemark.

Interessert?
Ta kontakt med pastor Johan Haukvik, tlf:990 04 707/johanhau@gmail.com