Ungdomsmøter

På møtene blir vi kjent med Jesus som vår frelser og venn.
Det blir fokus på lovsang, bønn, Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse.
Vi ønsker og å skape rom for å stille spørsmål, reflektere, samtale og be sammen.

Det er et tilbud til alle ungdommer i bygda, hvor vi ønsker å skape ett trygt sted å være. Et sted hvor ungdom kan skape relasjoner. Ett sted hvor de kan møte voksne som har tid til å lytte og være der for dem.

Mat og aktiviteter.

Annonsering på Facebook.
Ta med venner  og kom!

Kontakt person for ungdomsmøtene er:
Ruth Haugland
tlf: 918 10 157
e-post: chiquilata@hotmail.com