Ungdomsmøter

Denne våren starter vi opp med ungdomsmøter en gang i måneden.
Første møte er 17.3.18 kl.19-22.
7.-8. april blir ungdomsgjengen invitert med som ledere på 24 festival og har sin egen festival i festivalen sammen med ungdom fra nabokommunene.
Så blir det to møter til før sommeren, 5.5 og 8.6.

På møtene blir vi kjent med Jesus som vår frelser og venn.
Det blir fokus på lovsang, bønn, Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse.
Vi ønsker og å skape rom for å stille spørsmål, reflektere, samtale og be sammen.

Det er et tilbud til alle ungdommer i bygda, hvor vi ønsker å skape ett trygt sted å være. Et sted hvor ungdom kan skape relasjoner. Ett sted hvor de kan møte voksne som har tid til å lytte og være der for dem.

Det blir kafè og aktiviteter.

Ta med venner  og kom!

Kontakt person for ungdomsmøtene er:
Ruth Haugland
tlf: 918 10 157
e-post: chiquilata@hotmail.com