Barnas Lørdagstreff


Barnas Lørdagstreff - Bø Pinsemenighet   

Barnas Lørdagstreff er Bø Pinsemenighet sitt treffpunkt for barn.

Vi har samlinger annenhver lørdag.
Datoer for Lørdagstreffa våren 2017 er: 14.1, 28.1, 11.2, 11.3, 25.3, 8.4 (Påskeverksted i Gullbring), 22.4 og 6.5. 

I tillegg må du ikke gå glipp av :
Barnas Jubeldøgn, 1.-4.klasse, fredag til lørdag i uke 40 (første helga i høstferien) på Bø Bedehus. Lørdagstreff+ inviteres med som ledere og har  sitt eget opplegg i løpet av døgnet. Samarbeid med Normisjon og kirka. Påmelding til: bonormisjon.no
HalloVenn i Gullbring 31. oktober kl.18-20, for alle barn.
Barnas Juleverksted for hele familien i våre egne lokaler 1.lørdag i advent kl.12-15.
Barnas Påskeverksted for hele familien i Gullbring palmelørdag kl.13-15.
24 hour festival i Gullbring for 5.-7.klassinger 4.-5.mars 2017
Se egne omtaler under «faste arrangement».

Vi deler lørdagen i to.
Vi starter med Lørdagstreff for alle barn kl.12.-14.
Etter en kort felles start med sang og bønn for dagen, legger vi opp til formingsaktiviteter inkl. snekkerbod. De som ikke er opptatt av forming kan dukke ned i legohaugen, kapla og annen leik. Av og til har vi playstation. Barna kan og være med å lage mat. Etter en times tid samles vi til sang og andakt. Vi bruker undervisningsmateriellet «Helt konge». Vi trekker en liten oppmerksomhet for godt fremmøte og vi avrunder med et felles måltid sammen med Lørdagstreff+kl. 13.30. Foreldre som henter og bringer er hjertelig velkomne til å spise med oss! Bli gjerne med på samlingene forøvrig også hvis man har lyst og det passer :-)

Lørdagstreff+ er for de eldste barna fra 5.klasse og oppover. De kommer altså til felles måltid med Lørdagstreff kl.13.30. Etterpå fortsetter de med andakt og aktiviteter. Vi bruker undervisningsopplegget «Btweens». Litt lommepenger kan brukes i kiosken. Det hender og at vi legger opp til aktiviteter utenfor lokalene. Vanligvis holder vi på til 15.30. Dersom det er utflukter på gang så kan vi bli lengre. Det får man informasjon om på sms/facebook.

NB til alle foresatte! 

  • Spis gjerne sammen med oss når dere er innom og leverer eller henter barna.
  • Menigheten er i gang med en prosess der vi utvikler vårt eget trosopplæringsopplegg. Det vil pågå en tid fremover. Vi benytter undervisningsopplegget «Helt konge» på Lørdagstreff og «Btweens» på Lørdagstreff+.
  • Lørdagstreffet har en frivillig kontingent på kr. 100 pr.år.
    Evnt. gaver til arbeidet kan man gi på bøssa som står fremme, dra kortet i kortautomaten i lokalet, Vippse, eller overføre penger til kontonr: 2630 07 15000. Merk innbetalingen med Lørdagstreff eller Lørdagstreff+. Hvis det er kontingent må innbetalingen merkes med navn.
  • Legg gjerne igjen telefon-nummer så får dere en sms varsling og div. oppdateringer før hver samling.

Kontaktperson for Lørdagstreff:
Nina M. Bakkåker (tlf: 95 06 81 42)

Kontaktperson for Lørdagstreff+: 
Ruth Haugland (tlf: 918 10 157)

Velkommen!