Velkommen til Bø Pinsemenighet

Bø Pinsemenighet holder til i Bø i Telemark, og er en del av Pinsebevegelsen i Norge. Vårt menighetslokale ligger øverst i Bøgata.  Du er når som helst velkommen.

Vi tar hensyn til smittevernsregler, og har plassert stolene med god avstand! Vi har 50 plasser tilgjengelig, så her er det førstemann til mølla som gjelder!

! Er du syk, eller nylig har vært syk må du holde deg hjemme!
! Husk å holde god hygiene ved å sprite hender både inn og ut av lokalet.
! Pass godt på å holde god avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
! Er du i fare sonen så må du vurdere deltagelse på eget ansvar.

Her er link til de siste innleggene på vår facebook-side:

Fredag inviterer vi til formiddagstreff for alle som har anledning til å komme! Her er det åpent for alle aldre!
Det blir andakt og sang av Anne Marit og Ove Arnoldsen!
Og det vil bli muligheter ... See more

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
‭‭Jeremia‬ ‭29:11‬ ‭

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.»
‭‭Efeserne‬ ‭2:8‬ ‭

Velkommen til fellesmøte på Bø bedehus i morgo kl. 17.00😀

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.»
‭‭Filipperne‬ ‭4:6‬ ‭