Connect- Ungdomsarbeid

Det er et tilbud til alle ungdommer i bygda, hvor vi ønsker å skape ett trygt sted å være. Et sted hvor ungdom kan skape relasjoner. Ett sted hvor de kan møte voksne som har tid til å lytte og være der for dem.