Ungdomsmøter

På møtene blir vi kjent med Jesus som vår frelser og venn.

Det er fokus på lovsang, bønn, Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse.
Vi ønsker og å skape rom for å stille spørsmål, reflektere, samtale og be sammen.

Mat og aktiviteter.

Facebook: Connect – Bø Pinsemenighet

Kontaktperson for ungdomsmøtene er:

Mona Julianah Skruverud, Tlf: 942 87 396, e-post: mskruverud@yahoo.no

Ruth Haugland, tlf: 918 10 157, e-post: chiquilata@hotmail.com