Gudstjenester


Søndagsgudstjenesten kl.17.00
– regner vi som noe av hjertet i virksomheten vår. Hver søndag samles vi om Guds ord, og til lovsang og bønn.

Ps! En sjelden gang er møtet lagt til kl.11 av ulike årsaker. Følg med på møtelista, i kalenderen her på nettsida, annonsering i Bø Blad, og i Varden og TA på nett.

Hjertesøndager (markert med ♥ i kalenderen)
Eget opplegg og kveldsmat for barna. Vi starter felles med en liten samling for alle generasjoner. Barna medvirker praktisk i samlinga så langt det er naturlig. De gangene det er nattverden så er barna med på det før de går ned med ledere til aktiviteter og kveldsmat. Gudstjenesten fortsetter oppe med forkynnelse, sang/musikk og bønn. Barna er selvsagt velkomne til å delta i hele gudstjenesten oppe sammen med de voksne. Følg med på kalenderen.

Tverrkirkelige fellesgudstjenester 
I Bø har vi et positivt tverrkirkelig samarbeid i flere sammenhenger, bl.a har vi fellesgudstjenester med Bø Normisjon og Bø kyrkjelyd tre ganger i året. Dette høsthalvåret er vi samlet på Bø Bedehus 12.11. Det er fulle hus med alle generasjoner, forkynnelse, sang og musikk, opplegg for barna og bevertning.

Andre samarbeidsarenaer er: prestene møtes til bønn og samtale en gang i måneden, andakter på Bø Sjukeheim hver uke, ungdomsklubben FredagsBiT annenhver fredag,  Formiddagstreff en gang i måneden, Barnas Jubeldøgn, HalloVenn (flere arrangører), Påskeverksted (med Normisjon) og 24 hour festival (inkluderer også menighetene i Nome, Seljord og Sauherad).

Gudstjenester på rumensk
Vi har en flott gruppe rumenere i menigheten, Dynamis. De arrangerer egne gudstjenester nesten hver søndag kl.11. Møtene foregår på rumensk. Fellesgudstjenester som tolkes er lagt til disse datoene: 9.7, 16,7, 23.7, 20.8, 1.10, 26.11, 10.12.
Følg med på facebook, Biserica Crestina Dynamis-Telemark
Se også under: Vårt arbeid -> Rumenere.

Bønnesamlinger
-vi tror at bønn er viktig i et menneskeliv og i menighetslivet fordi vi tror at Gud hører bønn, og svarer på bønn. Bønn er en naturlig del av alt fellesskap. I tillegg har vi åpent for bønn tirsdager kl.10-11.30.