Åpent hus


Åpent hus

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet,
og har åpent hus fra kl.13.30-18 hver tirsdag.

«Etter skoletid» fra kl. 13.30. Leksehjelp, middag, leik og aktiviteter inne, og ute i nærområdet vårt.

«Felles middag» for alle fra kl. 15-17.30
Her kan du slå deg ned, spise godt, hvile og slå av en prat og bli bedre kjent med sambygdinger.

Alle type mennesker i alle aldre og alle livssituasjoner er varmt velkomne!

Pastor Johan kan forøvrig treffes på kontoret kl.12-14.

Velkommen skal du være!