Åpent hus


Åpent hus

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet,
og har åpent hus fra kl.10-19.30 hver tirsdag.

Det er muligheter for:
leksehjelp etter skoletid,
middag kl. 15-17.30,
kveldsprat kl. 18-19.30.

Pastor Johan kan treffes på kontoret kl.12-14.
Velkommen skal du være!