Betel Lunde

Betel, Lunde var en selvstendig pinsemenighet fram til 2010. Da gikk de inn som en «utpost»-menighet under Bø Pinsemenighet. Det har vært samlinger her ca. annenhver uke fram tom. 21.12.17.

Lokalet ligger sentralt i Lunde, Hovedgata 23.

Lokalet Betel, Hovedgata 23 i Lunde

Plattforma på Betel

Salen i Betel