Kontakt oss


Adresse:
Bø Pinsemenighet
Bøgata 7
3800 BØ I TELEMARK

E-post: post@bo-pinsemenighet.no

Internettsider: bo-pinsemenighet.no

Du kan følge oss på Facebook og Instagram
Vi vil gjerne nå deg på mail og sms. Send kontaktinformasjon til Nina

Bankkonto: 2630 07 15000
Bankkonto misjon: 2630 07 18751
(For gaver med skattefradrag, ta kontakt for avtale)

Organisasjonsnummer: 971325844

Pastor: Johan Haukvik, 990 04 707    johanhau@gmail.com
Kontortid tirsdager

Lederrådet:

  • Bjørn Midtbø
  • Hans Saga
  • Samuel Pedersen
  • Nina Merete H. Bakkåker
  • Alf Roheim, 901 73 535     alf.roheim@gmail.com
  • Jenny Brynsholmen, 986 33 688     jennybrynsholmen@me.com
  • Andrèi Musteata, 463 66 290     andrei1musteata@gmail.com

Kontormedarbeider:
Nina Merete H. Bakkåker, 950 68 142     nmhb@online.no

Kontaktperson for de rumenske samlingene:
Andrèi Musteata, 463 66 290     andrei1musteata@gmail.com

Eldsterådet:

  • Bjørn Midtbø (leder), 913 91 569     bmidtbo@online.no
  • Hans Saga, 915 94 263     hans.aasmund.saga@gmail.com
  • Samuel Pedersen, tlf. 990 17 848     samuelp@online.no

Har du saker du vil ta opp? Meld dem i god tid.
Lederrådsmøter denne våren er satt til: 12.1, 9.2, 9.3, 6.4, 4.5 og 1.6.
Årsmøte er satt til: 2.3. I tillegg tar vi korte samlinger etter søndagsgudstjenesten ved behov.
Eldste og pastor avtaler møter i eldsterådet.


Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss!

[si-contact-form form=’1′]