Kontakt oss

Adresse:
Bø Pinsemenighet
Bøgata 7
3800 BØ I TELEMARK

E-post: post@bo-pinsemenighet.no

Internettsider: bo-pinsemenighet.no

Du kan følge oss på Facebook
Vil du ha informasjon på mail og sms? Send kontaktinformasjon til Samuel Pedersen

Bankkonto: 2630 07 15000
Bankkonto misjon: 2630 07 18751
For gaver med skattefradrag, ta kontakt for avtale

Vi har bankterminal og er på Vipps

Organisasjonsnummer: 971325844

Lederteam:
Pastor, Johan Haukvik, tlf: 990 04 707, e-post: johanhau@gmail.com                             Co – pastor , Samuel Pedersen,tlf: 990 17 848, e-post: samuelp@online.no

Eldsterådet:

  • Bjørn Midtbø (leder), tlf: 913 91 569     e-post: bmidtbo@online.no (ledende eldste)
  • Hans Saga, tlf: 915 94 263                  e-post: hans.aasmund.saga@gmail.com
  • Samuel Pedersen, tlf: 990 17 848        e-post: samuelp@online.no

Eldsterådet avtaler egne møter

Kontaktperson for de rumenske samlingene:
Andrèi Musteata, tlf: 463 66 290     e-post: andrei1musteata@gmail.com

Lederrådet:

  • Bjørn Midtbø, tlf: 913 91 569            e-post: bmidtbo@online.no
  • Hans Saga, tlf: 915 94 263               e-post: hans.aasmund.saga@gmail.com
  • Samuel Pedersen, tlf. 990 17 848     e-post: samuelp@online.no
  • Andrèi Musteata, tlf: 463 66 290       e-post: andrei1musteata@gmail.com
  • Alf Roheim, tlf: 901 73 535                e-post: alf.roheim@gmail.com
  • Jenny Brynsholmen, tlf: 986 33 688  e-post: jennybrynsholmen@me.com
  • Nina Bakkåker, tlf: 950 68 142          e-post: nmhb@online.no

En gang i måneden har vi lederrådsmøter.
Har du saker du vil ta opp? Meld dem i god tid.

Musikals leder i menigheten:
Jenny Brynsholmen, tlf: 986 33 688  e-post: jennybrynsholmen@me.com


Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss!

[si-contact-form form=’1′]