Godhetsgruppe

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet. Vi ønsker derfor å strekke ut en hånd til dem som ønsker en prat, litt praktisk hjelp, skyss til møter eller annet. Vi har en egen gruppe, godhetsgruppa vår, som holder i det.

Kunne du tenke deg å være en del av denne gruppa,-være en som drar på besøk for å slå av en prat eller hjelpe til med noe. Og/eller kunne ta på deg å hente og kjøre noen til og fra samlinger i menigheten så er du hjertelig velkommen til det.
Kontaktperson:
Else Midtbø
tlf: 906 07 527
e-post: else.midtbo@gmail.com